Gå til innholdet

Forbundsstyret

Anette Kure

President

T&IL Nasjonal
tlf: 959 17 876
Email: anettekure69@gmail.com

Britt-Eli Pedersen

Styremedlem

Stavanger BK
Tlf: 991 05 484
E-post: britt.eli.pedersen@getmail.no

Gudrun Høie

Varamedlem

Fredrikstad BK Atlas 
tlf: 976 52 459
E-post: gudrunah@gmail.com

Oddbjørn Hanssen

Visepresident

Tromsø BK
tlf: 915 74 348
E-post: o-hanss2@online.no

Christian Andresen

Styremedlem

Halden AK
tlf: 974 34 735
E-post: christianandresen7@gmail.com

Tom Ravndal

Varamedlem

Tønsbergkammeratene
tlf: 990 22 312
E-post: ravndaltom@gmail.com

David Eilertsen

Styremedlem

Fredrikstad HK
Tlf: 909 10 445
E-post: david@bryting.no

Ann-Kristin Stubberød

Styremedlem

Gulset BK
tlf: 907 41 215
E-post: ann-kstu@online.no

Samarbeidspartnere