Gå til innholdet

Overgangsskjema

Det kan foretas èt  klubbytte  i samme sesong, innen samme gren  (fra 1. september til 31. august neste år).

Alle overganger må meldes til NBF, på  eget  skjema. 

Skjemaet kan skannes og sendes på epost til forbundets administrasjon. Ny klubb, gammel klubb og utøver må ha signert skjema før overgangen kan behandles.

Det er anledning til å være medlem av flere klubber innenfor NBF. I konkurranser kan utøvere representere ulike klubber når konkurransene er innenfor ulike grener. 

Medlemmer som utmeldes av et lag, må ha ordnet sine forpliktelser til dette laget før opptagelse i annet lag kan finne sted. Det nye laget plikter å undersøke om medlemmets forhold til det gamle laget er i orden.

Overgangsavgiften koster 250 kr og betales inn til NBF sin konto: 7058.05.30360 , sammen med oversendelse av overgangspapirene. En overgang er ikke gyldig før overgangsavgiften er betalt.

For aktive under 12 år gjelder Norges Idrettsforbund & Olympiske Komité sine regler for barne- og ungdomsidrett. Overgangsavgift skal ikke betales, men papirer skal sendes.