Gå til innholdet

Komité for stevnesekretærer

Stevnesekretærkomiteen utgjør en viktig del av konkurranseaktiviteten innen norsk bryting. Arbeidet med stevnesekretærer i NBF ledes av forbundets stevnesekretærkomité. Komiteen har ansvaret for utdanning av stevnesekretærer. Komiteen har også ansvar for å lage ett system for å autorisere stevnesekretærer og ta ut disse til norske mesterskap.

Komiteen tilknytter seg en stevnesekretærkontakt i hver krets i samarbeid med kretsstyrene. Innen hver krets velger kretsstyret en stevnesekretæransvarlig. Denne oppnevnes for 2 år av gangen og må som ett minimum ha gjennomført ett stevnesekretær kurs.

Rita Boine Leder rita.boine@hotmail.com 45660270
Anette Kure Medlem anettekure69@gmail.com 95917876
Katrine Johnsen Medlem kathrine.ingeborg@gmail.com 95113069