Gå til innholdet

Utstyr

Foto: Jan Arthur Aune
Håndbak

For utøveren som ønsker å starte med håndbak kreves det lite utstyr. Ta på deg klær som er behagelige å bevege seg i, så er du klar for en håndbaktrening.

For de som ønsker å ha håndbak som et tilbud i sin klubb vil det være behov for håndbak-bord. I håndbak benyttes det spesifikke bord som finnes i to utforminger, såkalte sittende bord og stående bord. Klubber og foreninger som ønsker å starte opp et håndbak-tilbud innenfor paraidrett, og har behov for bord kan ta kontakt med vår parakonsulent.

Bryting
For utøveren som ønsker å starte med bryting kreves det lite utstyr. Ta på deg klær som er behagelige å bevege seg i og rene innesko, så er du klar for en brytetrening. Hvis du ønsker, kan du kjøpe og benytte brytesko.
Søknad om aktivitetshjelpemidler

Personer som har behov for aktivitetshjelpemidler for å bedrive idretten sin, kan søke om utlån av utstyr via hjelpemiddelsentralen i eget fylke. Dette innebærer at hjelpemiddelet lånes i den perioden hvor det er behov. Når det ikke lenger er behov, leveres hjelpemiddelet tilbake.

Det skal søkes på eget søknadsskjema: ”Søknad om varig utlån”. Skjemaet kan du få hos kommuneergoterapeuten, på det lokale NAV-kontoret, hjelpemiddelsentralen eller finne på nett: www.nav.no.

På nettadressen vil du også finne aktuelle hjelpeskjemaer. Søknaden skal sendes hjelpemiddelsentralen i hjemfylket. Søknaden skal begrunnes, og ergoterapeut eller fysioterapeut i hjemkommunen kan kontaktes for å få hjelp til dette.

Hjelpemiddelsentralen har utarbeidet hjelpeskjemaer/målskjemaer for enkelte hjelpemidler, og disse må følge søknaden. Fullstendige og godt utfylte søknader bidrar til kortere behandlingstid.

Les mer i veileder aktivitetshjelpemidler fra Beitostølen Helsesportsenter.

Hvilket utstyr egner seg best for meg?

Hvilket utstyr som passer best beror på type og grad av funksjonshemning og hva bruksområdet for dette er. Det er viktig å huske på at det er du som skal føle deg komfortabel med utstyret, og at du får et utstyr som er egnet til ditt bruk.

Vi anbefaler at du bruker litt tid på å finne riktig utstyr. Test ut ulike typer utstyr der dette er mulig for å selv kjenne på eventuelle forskjeller. Ikke alle hjelpemiddelfirma har alle typer utstyr, så ta gjerne kontakt med flere før du bestemmer deg. Snakk gjerne med andre brukere og få deres erfaringer med utstyret.

Aktivitetshjelpemiddelfirma