Gå til innholdet

Medlemsregistrering

Alle idrettslag er pliktige til å rapportere inn medlemsopplysninger til NIF innen 30 April.

Dette gjøres ved å logge seg inn på http://www.klubbadmin.no med brukernavn og passord fra Min idrett

Dette er en samordnet søknad og rapportering til Idrettsforbundet. I tillegg til rapportering av medlemstall, har idrettslaget samtidig mulighet til å søke om kompensasjon for moms på varer og tjenester.

Det er veldig viktig at klubber og idrettslag gjør dette. Medlemstallene genererer økonomi til både til NBF og klubbene.

  1. Rapportere medlemstall og aktive medlemmer
  2. Besvare standardspørsmål fra Idrettsforbundet og aktuelle særforbund
  3. Registrere navn og fødselsnummer (11 siffer) på styremedlemmer som er valgt på årsmøtet i Mars
  4. Bekrefte idrettslagets kontaktopplysninger, inkludert organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene

 

Veileder

Behov for teknisk hjelp?

Kontakt NIF digital: 21 02 90 90

Mail NIF digital: support@idrettsforbundet.no