Gå til innholdet

Norges Bryteforbund

Norges bryteforbund ble stiftet i 1913 og er et fleridrettsforbund som organiserer brytegrenene; gresk-romersk, fristil, sandbryting, håndbak og sumobryting.
Hovedtyngden av medlemmene i den organiserte brytesporten er barn og ungdom, men NBF organiserer alle nivåer fra bryteskoler til seniorlandslag på høyt internasjonalt nivå.

Norges bryteforbund består av et styre som blir valgt på brytetinget, samt en administrasjon på 3. Styret blir valgt for en tingperiode på 4 år.
Administrasjonen står for den daglige driften og holder til på Ullevål Stadion.

Forbundets oppgaver er:
Å tilrettelegge for bedre og bredere aktivitet i de ulike grenene.

Bryting er en verdensomspennende idrett, som utøves i de fleste land.
Bryting har en lang historie, hvor de er en av de klassiske olympiske idrettene.
NBF er stolte av å være den av sommeridrettene som har klart å kvalifisere deltakere til samtlige sommer OL i moderne tider.

Samarbeidspartnere