Gå til innholdet

Klubbguide

En god klubbdrift legger grunnlaget for at klubben kan drive med det de ønsker – aktivitet.

Mange klubber drives av frivillighet, og klubbstyrer er ofte satt sammen av personer med ulike erfaringer.
Når det er tid for valg av nytt styre, ser man ofte at videreføringen av informasjonen på hvordan ting har blitt gjort og fungert er mangelfull. 

Et godt rammeverk bør/må derfor etableres, med bla.a tydelig ansvarsfordeling og tydelig kommunikasjon. Med et tydelig etablert rammeverk, kan klubbene jobbe både enklere og bedre!

Vi har derfor samlet nyttig informasjon, verktøy og maler som er relevant for styrer og ledere. 

Klubbmiljøet er det viktigste virkemiddelet klubbene har, for at medlemmer ønsker å være med!

Som klubb, må man derfor inkludere alle, og tilby et miljø som tar vare på medlemmene.
Gi medlemmene en god grunn til å være medlemmer hos din klubb!
Alle medlemmer er velkommen hos våre klubber. 

 

Gode hjelpemidler for klubbdrift:
E-lærings portalen
E-lærings portalen

Logg inn for å gjennomføre e-læringer om bla.a styrearbeid i klubben.

Idrettsforbundets guide

Idrettsforbundets guide

Her finner du nyttig info ang. klubbhverdagen. 

Klubbhåndbok

Klubbhåndbok

En klubbhåndbok skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt.

Guide om klubbadmin
Guide om klubbadmin

Les mer om lanseringer og den nye digitaliseringsprosessen i Norsk idrett.

Klubb økonomi

Klubb økonomi

Verktøykasse til forenkling av hverdagen i klubb. Innholder bestemmelser, veiledning, informasjon, forslag til interne rutiner, maler og verktøy tilgjengelig til bruk i idrettslaget.

Politiattest

Politiattest

Styret i alle klubber er pliktig å avkreve politiattest fra alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for klubben som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Trenerattesten

Trenerattesten

Alle trenere i norsk idrett må gjennomføre trenerattesten

Bedre klubb

Bedre klubb

Bedre klubb er en kartlegging av klubbens situasjon

Barneidrettsansvarlig

Barneidrettsansvarlig

Barneidrettsansvarlig er en viktig oppgave. Les mer hva det innebærer her. 

Tilbud fra idrettskrets

Tilbud fra idrettskrets