Gå til innholdet

Klubbguide

En god klubbdrift legger grunnlaget for at klubben kan drive med det de ønsker – aktivitet.

Mange klubber drives av frivillighet, og klubbstyrer er ofte satt sammen av personer med ulike erfaringer.
Når det er tid for valg av nytt styre, ser man ofte at overrekking av informasjon på hvordan ting har blitt gjort og fungert er mangelfull. 

Et godt rammeverk bør/må derfor etableres, med bla.a tydelig ansvarsfordeling og tydelig kommunikasjon. 

Med et tydelig etablert rammeverk, kan klubbene jobbe både enklere og bedre!

Klubbmiljøet er det viktigste virkemiddelet klubbene har, for at medlemmer ønsker å være med!

Som klubb, må man derfor inkludere alle, og tilby et miljø som tar vare på medlemmene.
Gi medlemmene en god grunn til å være medlemmer hos din klubb!
Alle medlemmer er velkommen hos våre klubber. 

Gode hjelpemidler for klubbdrift:
E-lærings portalen
E-lærings portalen

Logg inn for å gjennomføre e-læringer om bla.a styrearbeid i klubben.

Klubbhåndbok

Klubbhåndbok

Guide om klubbadmin
Guide om klubbadmin

Les mer om lanseringer og den nye digitaliseringsprosessen i Norsk idrett.

Bedre klubb

Bedre klubb

Tilbud fra idrettskrets

Tilbud fra idrettskrets

Idrettsforbundets guide

Idrettsforbundets guide