Gå til innholdet

Klubbguide

En god klubbdrift legger grunnlaget for at klubben kan drive med det de ønsker – aktivitet.

Bryteklubbene i Norge drives på frivillighet, og klubbstyrer er ofte satt sammen av personer med ulike erfaringer.
Når det er tid for valg av nytt styre, ser man ofte at videreføringen av informasjonen på hvordan ting har blitt gjort og fungert er mangelfull. 

Et godt rammeverk bør/må derfor etableres, med bla.a tydelig ansvarsfordeling og tydelig kommunikasjon. Med et tydelig etablert rammeverk, kan klubbene jobbe både enklere og bedre!

Vi har derfor samlet nyttig informasjon, verktøy og maler som er relevant for styrer og ledere.

Klubbmiljøet er det viktigste virkemiddelet klubbene har, for at medlemmer ønsker å være med!

Som klubb, må man derfor inkludere alle, og tilby et miljø som tar vare på medlemmene.
Gi medlemmene en god grunn til å være medlemmer hos din klubb!
VI etterstreber at alle medlemmer er velkommen hos våre klubber. 

I bunnen av denne siden vil du finne gode hjelpemidler for klubbdrift, vi anbefaler å ta en titt på dette. 

START HER!

› Etter at årsmøtet er avholdt og nytt styre er på plass, anbefaler vi å kontakte idrettskretsene og gjennomføre kurset «klubbens styrearbeid i praksis». Dette er et supert kurs for å raskt få oversikt og kontroll over klubbens oppgaver, innarbeide gode rutiner og gjøre de nye styrene klare for oppgaven.

› NIF har gjort en avtale med Microsoft og idrettens office 365 pakke. Dette kan gi styret tilgang til egen teams gruppe og tilgang til filområde for trygg lagring av dokumenter, via Sharepoint/ teams.
Vi anbefaler på det sterkeste å bestille grunnpakken på 2500kr/ år, for å få bedre oversikt og kontroll på viktige dokumenter for klubben.

Bestilling må gjøres av klubbens styreleder eller styremedlem, og vil være operativt innen 24 timer.
For bestilling klikk her

Gode hjelpemidler for klubbdrift:
Idrettsforbundets guide

Idrettsforbundets guide

Her finner du all nyttig info om å drive klubben

E-lærings portalen
E-lærings portalen

Logg inn for å gjennomføre e-læringer om bla.a styrearbeid i klubben.

Klubbhåndbok

Klubbhåndbok

En klubbhåndbok skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt.

Min Idrett
Min Idrett

En inngang til alt!

Klubb økonomi

Klubb økonomi

Verktøykasse til forenkling av hverdagen i klubb. Innholder bestemmelser, veiledning, informasjon, forslag til interne rutiner, maler og verktøy tilgjengelig til bruk i idrettslaget.

Trenerattesten

Trenerattesten

Alle trenere i norsk idrett må gjennomføre trenerattesten

Barneidrettsansvarlig

Barneidrettsansvarlig

Barneidrettsansvarlig er en viktig oppgave. Les mer hva det innebærer her.

Politiattest

Politiattest

Styret i alle klubber er pliktig å avkreve politiattest fra alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for klubben som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.