Gå til innholdet

Utviklingstrapp bryting

Utviklingstrappa til Norsk bryting forteller hvordan NBF ser utviklingen fra barnealder til voksen alder.
Dette er en veiledning på hva NBF mener er riktig å legge vekt på i ulike utviklingsfaser, dersom man har som mål å oppnå sportslige resultater på et høyt internasjonalt nivå.

Våre sponsorer