Gå til innholdet

Utviklingstrapp bryting

Utviklingstrappa til Norsk bryting forteller hvordan NBF ser for seg den totale utviklingen fra barnealder til voksen alder.
Dette er en veiledning på hva NBF mener er riktig å legge vekt på i ulike faser, dersom man har som mål å oppnå sportslige resultater på et høyt internasjonalt nivå.

Trykk på bildet for å komme til modellen

Introduksjonsvideo Utviklingstrapp Bryting

Samarbeidspartnere