Gå til innholdet

Utviklingsmidler

NBFs medlemsklubber kan søke om støtte til å starte opp eller videreutvikle et trenings- og konkurransetilbud for parautøvere 

Vi ønsker at bryting og håndbak skal være inkluderende og for alle, og håper at mange av våre medlemsklubber tar oppfordringen med å skape bryteglede for mennesker med en funksjonsnedsettelse. Vi kjenner til at økonomi kan være en barriere for klubbene i oppstart av paratilbud. NBF ønsker derfor å støtte klubbene i sitt arbeid med å starte opp eller videreutvikle et trenings- og konkurransetilbud for parautøvere. Det kan gis støtte til eksempelvis honorar for trener, leie av hall, transport t/r trening/konkurranse, åpne rekrutteringsdager eller andre kostnader klubb eller utøver måtte ha for å skape et tilbud for målgruppene. Det er løpende søknadsfrist.

 

Søknaden skal inneholde
  • Informasjon som beskriver klubbens aktivitet/prosjekt
  • Mål for antall deltagende parautøvere
  • Ansvarlig kontaktperson
  • Oversikt over hvordan klubben planlegger å disponere søknadsbeløpet
  • Om søknadens innhold er vedtatt og tatt opp i klubbens styre

Søk her (enkel søknad): Utviklingsmidler paraidrett

Klubber som har pågående para-prosjekter i samarbeid med NBF kan ikke søke på utviklingsmidlene.

 

Søknadssummer
  • Klubben kan søke om inntil 15 000,-

Midlene er øremerket paraidrett. NBF har en gitt sum hvert år. Sum vil bli tildelt vurdert ut fra søknaden og førstemann til mølla-prinsippet.

 

Ved innvilget søknad

Ved innvilget søknad utbetales 50 % av tildelte midler ved oppstart av klubbens tiltak. Midlene utbetales til oppgitt konto i SportsAdmin. Etter at klubben har gjennomført sitt tiltak sendes en skriftlig oppsummering til NBF over hva klubben har oppnådd og hvordan tildelte midler er disponert. NBF vil deretter utbetale resterende 50 % av tildelte midler hvis planen er fulgt og målet nådd.

Tildelte midler gjelder for inneværende år. Det vil si at tiltak som igangsettes senest skal rapporteres ved slutten av året, innen 1. desember.

Rapportskjema vil publiseres her i høst.

Har du noen spørsmål gjeldende paraidrett eller utviklingsmidlene? Ta kontakt med vår parakonsulent Emilie på emilie.kristiansen@nif.idrett.no