Gå til innholdet

NBFs holdninger og retningslinjer i forhold til vekt og vektregulering

NBF ønsker å sette fokus på vektreduksjon 

NBF samarbeider med Olympiatoppen og ernæringsavdelingen.
I tillegg har vi et samarbeid med Sunn Idrett som er en kjemperessurs i arbeidet med å øke kompetansen rundt ernæring i idrett.

Helse kommer foran prestasjon. Vektreduksjon kan føre med seg negative langtidseffekter og NBF har derfor kommet med anbefalinger på bakgrunn av samarbeidet med Sunn Idrett og OLT.

Trenere, klubbledere og foreldre er de viktigste personene i formidlingen av holdninger ifht. ernæring overfor utøvere.
Sunn Idrett arbeider for å øke kompetansen rundt ernæring og idrett.
Sunn Idrett formidler budskapet om hvordan ivareta utøvernes helse og samtidig prestere.

Sunn Idrett har flere gode tjenester, eks. anonym chat, bestilling av kurs, gode e-læringer og en informativ nettside:

 

Bryting er en vektklasseidrett

 Dette fører med seg noen utfordringer i forhold til vekt og vektregulering. Dette er en del av kulturen, og en prestasjonsvariabel på toppnivå, ettersom brytere ofte ønsker  å stille i en lavere vektklasse for å bla.a kunne ta med seg styrkefordeler mm.

Vektreduksjon og vektjustering forekommer også hos yngre utøvere.
Det er meget uheldig om trenere, ledere, foreldre eller andre voksne oppfordrer barn til å regulere vekt. Spesielt uheldig er det overfor de yngste.

Vektklassene for de yngste er satt opp for å sikre at bryterne møter motstandere på om lag samme størrelse, for dermed å gi begge best muligheter for læring. Bryteskoleelever og knøttebrytere trenger ikke veies ved hvert stevne, men skal veies minimum en gang i halvåret.

 

 NBFs holdninger og anbefalinger:

  • NBF mener at fokuset hos de yngre utøvere skal ligge i å hente sin forbedring gjennom trening og ferdighetsutviking, og ikke gjennom manipulering av vekt.
  • Utøvere skal få følge sin naturlige vekstutvikling og bryte i den vektklassen de tilhører.
  • Vektregulering skal ikke forekomme hos utøvere i de yngre klassene, opp til og med ungdom. Til utøverne fyller 18 år. (Dette gjelder også for det ”ene viktige” stevnet for året)
  • Vektregulering er en prestasjonsvariabel som er en begrenset ressurs. Helse kommer foran prestasjon, og for tidlig vektregulering kan føre til senvirkninger og negative konsekvenser i senere tid.
  • All vektredukjson og vektjustering som gjøres med utøvere på seniorlandslag i NBFs regi, gjøres i tett dialog med OLTs helse og ernæringsavdeling.