Gå til innholdet

NBFs holdninger og retningslinjer i forhold til vekt og vektregulering

Bryting er en vektklasseidrett.

Dette fører med seg noen utfordringer i forhold til vekt og vektregulering. Dette er en del av kulturen, og en prestasjonsvariabel på toppnivå, ettersom brytere ofte ønsker  å stille i en lavere vektklasse for å bla.a kunne ta med seg styrkefordeler mm.

Vektreduksjon og vektjustering forekommer også hos yngre utøvere.
Det er meget uheldig om trenere, ledere, foreldre eller andre voksne oppfordrer barn til å regulere vekt. Spesielt uheldig er det overfor de yngste.

Vektklassene for de yngste er satt opp for å sikre at bryterne møter motstandere på om lag samme størrelse, for dermed å gi begge best muligheter for læring. Bryteskoleelever og knøttebrytere trenger ikke veies ved hvert stevne, men skal veies minimum en gang i halvåret.

 

NBF ønsker å sette fokus på vektreduksjon. 
NBF har et tett samarbeid med Olympiatoppen og ernæringsavdelingen.

Vektreduksjon kan føre med seg negative langtidseffekter og NBF har derfor kommet med anbefalinger på bakgrunn av vårt samarbeid med OLT.

Trenere og klubbledere er de viktigste personene i formidlingen av disse holdninger overfor foreldre og utøvere.

 

 NBFs holdninger og anbefalinger:

 

  •  Utøvere skal få følge sin naturlige vekstkurve og bryte i den vektklassen de hører til i.
  • Vektjustering skal ikke forekomme på utøvere i de yngre klassene, opp til og med ungdom. Til utøverne fyller 18 år. (Dette gjelder også for det ”ene viktige” stevnet for året)
  • Vektjustering og vektreduksjon er en prestasjonsvariabel som er en begrenset ressurs. Helse kommer foran prestasjon, og for tidlig vektjustering kan gjøre at denne prestasjonsvariabelen er brukt opp før utøveren skal prestere på en internasjonale senior scene.
  • NBF mener for yngre utøvere skal det fokuseres på å hente sin forbedring gjennom trening, og ferdighetsutviking og ikke gjennom manipulering av vekt.
  • All vektredukjson og vektjustering som gjøres med utøvere på seniorlandslag i NBFs regi, gjøres i tett dialog med OLTs helse og ernæringsavdeling.