Gå til innholdet

Trenerutdanning

Våre kommende kurs

skriv inn «bryting» i søkefeltet 

Bedre trenere – Bedre aktivitet – Bedre utøvere

Trenerutdanningen i bryting følger rammeverket som er felles for norsk idrett.
Dette rammeverket heter trenerløypa.

Norsk bryting tilbyr trenerutdanning for trener 1 og trener 2.
Videre i utdanningsløpet tilbys trener 3 og trener 4 via Olympiatoppen.

Våre kurs er oppdaterte og er interaktive, der refleksjon over trenerrollen står sentralt.

Treneren er ofte den første personen nye medlemmer møter. Dette innbærer et stort ansvar for å skape trygghet, inkludere og bevare medlemmer i klubben og påvirke unges liv. En trener bør på lik linje som en utøver, ha ambisjoner om å utvikle seg.
Både for å ta vare på medlemmene sine og for å utvikle dem sportslig.

Det å være trener i norsk bryting er en utrolig givende oppgave, og noe man skal være stolt av!

Trenerløypa E-læring
Ta trenerattesten!

Trenerattesten er blitt obligatorisk for alle trenere i norsk idrett. Dette er et viktig verktøy for alle med et trenerverv i barne- og ungdomsidretten.
Her får man en god oversikt over hvem som er trenere, status over politiattest, og faglig påfyll.

Klikk på bildet for å komme til trenerattesten!

Trener 1 kurset – er i sin helhet rettet mot barn- og ungdom.
Her er det mye fokus på trenerrollen og forståelsen av hvordan målgruppene fungerer, med tanke på treningtilpasning og sosialiseringsprosessen med påfølgende konsekvenser for trenerrollen sett i forhold til målgruppen.Trener 1 skal gi treneren grunnleggende kunnskap om hva det innebærer å være trener. Det blir tatt utgangspunkt i barn- ungdoms utvikling både pedagogisk, biologisk og utviklingsmessig. Denne inngangsvinkelen danner grunnlaget for forståelsen av hvordan trening systematisk bør bygges opp for unge utøvere.

Trener 1 inneholder 20 timer fordelt på:
– 2 kurshelger på totalt 45 undervisningstimer  (Del 1 og Del 2)
– e-læring
– Praksis i egen klubb  (45 undervisningstimer) som loggføres.

Kurset skal gjøre treneren i stand til å: – gi en innlæring av grunnleggende tekniske og taktiske ferdigheter. – Utvikle, fysiske, psykiske og sosiale egenskaper for utøvere på begynnernivå, og å ivareta utøvernes behov i et sosialt, spennende og trygt miljø.

Trener 2 kurset – retter seg mot trenere som arbeider med barn- og ungdom med noen års erfaring som trener. Kurset er for alle trenere som ønsker å utvikle seg videre som trener.
Man må ha bestått Trener 1 som forkunnskap ettersom kurset bygger videre på Trener 1. På kurshelgene vil man gå dypere inn på trenerrollen, treningsplanlegging, ungdomstreneren, styrketrening, biomekanikk, utholdenhet, hurtighet, bevegelighet, teknikk og læring, motivasjon, et coachende læringssyn, kommunikasjon, mestringsforventninger, målsetting, relasjon, bryting og skader og skadeforebygging i bryting. Treneren skal tilegne seg kunnskap rundt trenerrollen slik at den skal kunne ha ansvar for en treningsgruppe, skal kunne planlegge og gjennomføre treningen med et sterkt deltager- og mestringsfokus. Det vil læres å være en utviklingsorientert og prosessfokusert trener og veileder i trenings- og konkurransesituasjoner. Videreutvikle pedagogiske egenskaper med utgangspunkt i prinsippene fra trener 1. Observere og ta tak i ulike problemer som kan oppstå i treningsgrupper eller i forbindelse med enkelte utøvere, ledelse og foreldre. Utarbeide enkle målsettinger og handlingsplaner i samarbeid med utøverne. Utvikle en treneratferd som møter utøvernes behov. Være i stand til å tilpasse kommunikasjon med ulike utøvere. Være i stand til å tilpasse treningen på en måte som skaper ønsket utvikling (for eksempel erfaringsbasert læring), også for personer med nedsatt funksjonsevne. Kunne utføre kompetanseanalyse på egen trenerrolle.

Trener 2 kurset består av: 3 kurshelger

– E-læring (3 moduler):
– Ren Utøver,
– Idrettsernæring og
– spiseforstyrrelser

– Praksis i egen klubb