Gå til innholdet

Verdigrunnlag og hovedmål

Langtidsplan for Norsk bryting

Norges Bryteforbund skal i planperioden 2021 – 2024 jobbe målrettet for:

 
VERDIER
Glede – Inkludering – Åpenhet

 

VISJON
Mestring hver gang 

 

VIRKSOMHETSIDÉ
En idrett for alle hvor idrettsglede og mestring er felles for topp og bredde

 


HOVEDMÅL

 

  • En profesjonell organisasjon
  • Være en attraktiv idrett
  • Oppnå sportslige resultater på høyt internasjonalt nivå
  • Likestilling

Samarbeidspartnere