Gå til innholdet

Verdigrunnlag og hovedmål

Langtidsplan for Norsk bryting

Norges Bryteforbund skal i planperioden 2021 – 2024 jobbe målrettet for:


VISJON
Mestring hver gang


VERDIER
Glede – Inkludering – Åpenhet


VIRKSOMHETSIDÉ
En idrett for alle hvor idrettsglede og mestring er felles for topp og bredde


HOVEDMÅL
 
  • En profesjonell organisasjon
  • Være en attraktiv idrett
  • Oppnå sportslige resultater på høyt internasjonalt nivå
  • Likestilling

 

Verdigrunnlag og hovedmål

Langtidsplan for Norsk bryting

Norges Bryteforbund skal i planperioden 2019 – 2022 jobbe målrettet for:


VISJON
Mestring hver gang


VERDIER
Glede – Inkludering – Åpenhet


VIRKSOMHETSIDÉ
En idrett for alle hvor idrettsglede og mestring er felles for topp og bredde


HOVEDMÅL
  • En profesjonell organisasjon
  • Være en attraktiv idrett
  • Oppnå sportslige resultater på høyt internasjonalt nivå
  • Likestilling

 

Samarbeidspartnere