Gå til innholdet

Lisens og forsikring

For bryting

Alle brytere i Norges Bryteforbund må ha gyldig brytelisens.
Lisens betales hvert år for inneværende sesong.
Gjennom denne brytelisensen ligger det integrert en kollektiv ulykkesforsikring hvis man skulle være uheldig.

Brytelisens og kontigent er det samme.
Forskjellen er at for barn under 13 år heter det kontigent. For alle over 13 år, heter det lisens. Grunnen til dette er at alle barn dekkes av NIF sin forsikring til de har fylt 13 år. Etter dette tar særforbundene over.

For stilartene håndbak, sumo og sandbryting

er det mulighet for å løse engangslisens for deltakelse på enkeltstevner, inkludert norgesmesterskap. Bryterne vil i så fall kun være omfattet av NBFs forsikring og andre tjenester i perioden stevnet varer.

Engangslisens for enkeltstevner koster om lag 1/3 av prisen for sesonglisens. Forbundsstyret bestemmer prisen på lisensen i de forskjellige klassene.

Norges Bryteforbund utstetter bevis på innløst lisens.

Kjøp lisens

Hva gjør jeg ved bryteskade?

 

  1. Utfør akutt skadebehandling
  2. Ring Idrettens skadetelefon (IST) på 98 70 20 33 for bistand
  3. Bryter registrerer skademelding på www.idrettshelse.no
  4. If vurderer forsikringsdekning
  5. Idrettens skadetelefon (IST) tar kontakt med bryter uavhengig om det er dekning i forsikringen
  6. Idrettens skadetelefon (IST) bestiller all utredning og behandling i et kvalitetssikret behandlingsnettverk
  7. Idrettens skadetelefon (IST) følger opp bryter til etter gjennomført behandling

Her finner dere også mer informasjon om Skadetelefonen.

Animasjonsfilm om skadetelefonen