Gå til innholdet

Anlegg

Kampidrettsanlegg

Her finner du info om kampidrettsanlegg
Er klubben din interessert i å prosessen rundt anskaffelse av egen idrettshall?

NBF samarbeider med de andre kampidrettsforbundene om å få tilrettelagt bedre idrettsanlegg.

NBF gjennomfører sammen med de andre kampidrettsforbundene, en felles årlig kartlegging av anleggssituasjonen i medlemsklubbene.
Resultatene viser at klubbenes anleggshverdag er preget av gymsaler/ kjellere/ bomberom, plassmangel og ugunstige treningstider, bæring av tunge matter/ utstyr på hver trening.

Mange av klubbene trener dermed i stor grad i lokaler som ikke er tilpasset aktiviteten, og få klubber har igangsatt anleggsprosjekter.

Dette er bakgrunnen for at forbundene har utarbeidet en utviklingsplan for de neste årene. For å ta tak i anleggsutfordringene har derfor kampidrettsforbundene etablert et anleggssamarbeid. I denne utviklingsplanen har de fem forbundene formulert felles målsetninger for samarbeidet.

Kampidrettsforbundenes kjerneoppgave er å stimulere til organisert kampidrettsaktivitet under sunne og sportslige forhold og dermed fylle idrettsanlegg med aktivitet. For å redusere frafall og øke rekruttering er det viktig at medlemmene trives i de lokaler de trener i. Det forutsettes at treningsfasilitetene er praktisk innrettet både for funksjonshemmede og funksjonsfriske.

Samarbeidspartnere