Gå til innholdet

Klubbutvikling er et tilbud for å få klubben til å fungere bedre i hverdagen.
Her settes bla.a fokus på å finne ut hva klubben ønsker å oppnå, hvilken strategi de ønsker å benytte, ansvarsfordeling, diskusjon av løsninger og alle i klubben for lov å delta og si sin mening.

Vi forenkler prosessen slik at det administrative flyter bedre, og det idrettslige får mer tid.
Klubbutvikling omfatter klubbmøter, startmøter og oppfølgingsmøter.

Vi kommer gjerne på besøk og hjelper til i din klubb.

 

Er din klubb interessert?
Ta kontakt med Jon.isaksen@nif.idrett.no eller din lokale idrettskrets.