Gå til innholdet

Kjøp UWW lisens

 

 Alle som deltar på internasjonale UWW-stevner må løse lisens.
Denne kan kun kjøpes via NBFs portal hos UWW.

VÆR UTE I GOD TID MED LISENS! Lisenser kjøpt etter 1. november 2021 er gyldige for 2022
Alle utøvere som trenger UWW lisens for 2022, må sende inn: 

  • Kopi av legeerklæring – ALLE
  • Kopi av pengeoverføring til NBF – ALLE 
  • Fargefoto/passfoto av utøver – gjelder utøvere som ikke har hatt UWW lisens tidligere 
  • Kopi av pass – gjelder utøvere som ikke har hatt UWW lisens tidligere, eller har fått nytt pass 

 

Priser 2022:
Kr.  500,- for kadetter
Kr. 1000,- for junior/senior

Innbetales til kontonummer (merkes med UWW lisens og navn på utøver):
1813.43.48158

PS!
For utøvere som ikke har hatt lisens fra før, tar denne prosessen litt lenger tid på grunn av UWW.

Scann inn dokumentene og send dem til: 

erik.ronstad@nif.idrett.no

Kjøp UWW lisens

 

 Alle som deltar på internasjonale UWW-stevner må løse lisens.
Denne kan kun kjøpes via NBFs portal hos UWW.

VÆR UTE I GOD TID MED LISENS! Lisenser kjøpt etter 1. november 2019 er gyldige for 2020
Alle utøvere som trenger UWW lisens for 2020, må sende inn: 

  • Kopi av legeerklæring – ALLE
  •  Kopi av pengeoverføring til NBF – ALLE 
  • Fargefoto/passfoto av utøver – gjelder utøvere som ikke har hatt UWW lisens tidligere 
  • Kopi av pass – gjelder utøvere som ikke har hatt UWW lisens tidligere, eller har fått nytt pass 

 

Priser 2020:
Kr.  500,- for kadetter
Kr. 1000,- for junior/senior

Innbetales til kontonummer:
Menn –    1503.20.76553
Kvinner – 1503.19.80817 

PS!
For utøvere som ikke har hatt lisens fra før, tar denne prosessen litt lenger tid på grunn av UWW.

Scann inn dokumentene og send dem til: 

erik.ronstad@nif.idrett.no