Gå til innholdet

Antidoping

Rent særforbund

NBF er sertifisert som rent særforbund gjennom en prosess i samarbeid med Antidoping Norge. Dette viser at NBF setter holdningsskapende arbeid på dagsorden og at forbundet tar antidopingarbeidet på alvor.

Som rent særforbund har vi blant annet jevnlig kontakt med med Antidoping Norge, som bidrar inn mot klubb og landslag med informasjon og kunnskap.

Vi henstiller alle utøvere og trenere til å gjennomføre Ren Utøver og klubbene til å gjennomføre rent idrettslag.

Samarbeidspartnere