Gå til innholdet

Sanksjonskomitéen

velges av brytetinget hvert annet år. Dette utvalget opererer innenfor et lovregulert område, fastsatt av NIFs lov.

Se også kapittel 11 om «Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler og straffebestemmelser»

NIFs lov §11.2 (sist endret på Idrettstinget 2015) fastslår hvilke sanksjoner som kan benyttes:
a) irettesettelse
b) bot oppad begrenset til kr 50 000 pr. person og kr 500 000 pr. organisasjonsledd
c) tap av plassering/resultat/poeng
d)  utelukkelse jf. § 11-7 e) på inntil tre måneder fra deltakelse i et bestemt tidsrom eller et bestemt antall kamper/konkurranser. Utelukkelse kan besluttes slik at den helt eller delvis sones i terminfestet konkurransesesong.

Hans-Maris Meland Leder Tønsbergkammeratene dhqhmem@hotmail.com 991 65 423
Hilde Widerberg Medlem Kolbotn IL h_widerberg@hotmail 91341961
Lars Kristian Fjeldstad Medlem Lambertseter BK