Gå til innholdet

Komité og utvalg

Tingvalgte komitéer

Valgkomité

Valgkomité

Valgkomiteens arbeid er lovregulert i NIFs lov og Lovnorm for særforbund, og i NBFs lov.
Lov- og appell komité

Lov- og appell komité

Lovkomiteen uttaler seg om lovforslag og om fortolkningsspørsmål som forbundsstyret forelegger.
Kontroll- og konstitusjons komitéen

Kontroll- og konstitusjons komitéen

Kontrollkomiteens arbeid er lovregulert i NIFs lov og i lovnorm for særforbund vedtatt av Idrettsstyret.
Nord-Norsk brytekomité

Nord-Norsk brytekomité

Ansvarlig for samarbeidet i barents regionen
Sanksjonskomitè

Sanksjonskomitè

Sanksjonsutvalget oppnevnes av styret for hver tingperiode
Valgkomité

Valgkomité

Valgkomiteens arbeid er lovregulert i NIFs lov og Lovnorm for særforbund, og i NBFs lov.

Styreoppnevnte komitéer

Ikke-olympisk komité

Ikke-olympisk komité

Ikke- olympisk komité oppnevnes av forbundsstyret for hver tingperiode.
Komité for stevnesekretærer

Komité for stevnesekretærer

Komité for stevnesekretærer oppnevnes av forbundsstyret for hver tingperiode
Breddekomité

Breddekomité

Breddekomité oppnevnes av forbundsstyret for hver tingperiode
Dommerkomitéen

Dommerkomitéen

Dommerkomitéen oppnevnes av forbundsstyret for hver tingperiode.
Dommerkomitéen

Dommerkomitéen

Dommerkomitéen oppnevnes av forbundsstyret for hver tingperiode.
Breddekomité

Breddekomité

Breddekomité oppnevnes av forbundsstyret for hver tingperiode
Komité for stevnesekretærer

Komité for stevnesekretærer

Komité for stevnesekretærer oppnevnes av forbundsstyret for hver tingperiode
Ikke-olympisk komité

Ikke-olympisk komité

Ikke- olympisk komité oppnevnes av forbundsstyret for hver tingperiode.

Samarbeidspartnere