Gå til innholdet

Dommerkomitéen

Dommerne utgjør en viktig del av konkurranseaktiviteten innen norsk bryting. Arbeidet med dommerne og dommerutdanning innen Bryteforbundet ledes av forbundets Dommerkomité.
Dette er en fagkomité og arbeidet består i hovedsak av å skolere, følge opp og utnevne dommere, og jobbe med tiltaksplan for dommerutvikling.​

Dommerkomiteens oppgaver

  • Være kontakt overfor alle dommere i Norge og dommeransvarlige i kretsene
  • Innkalle til og avholde minimum tre nasjonale dommerkurs
  • Vurdere nasjonale dommere og sette deres nasjonale grad
  • Være ansvarlige for uttak av internasjonale dommere til internasjonale mesterskap og turneringer samt andre representasjonsoppdrag for NBF
  • Arbeide for at NBF skal ha internasjonale dommere og være ansvarlig for uttak av nasjonale dommere til internasjonale kurs
  • Skal oppnevne en dommeransvarlig til alle nasjonale stevner
  • Skal komme med budsjettinnspill til styret og forvalte de midler som blir gitt
  • Skal ha kjennskap til det gjeldende regelverk (nasjonalt og internasjonalt) og informere dommere i Norge om endringer
  • Være koordinerende ledd for fadderordningen blant dommere i Norge
  • Fastsette hvordan video-challengegjennomføres ved norske stevner

Dommerkomiteen
Hans Marius Meland Leder Tønsbergkameratene dhqhmem@hotmail.com 991 65 423
Thomas Hammer Medlem Bodø BK thomas75hammer@gmail.com 994 72 501
Kristina A. Ness Medlem Braatt kristina.a.ness@gmail.com 92058177
Anne-Lise Andresen Medlem BK Atlas a-fjella@online.no 995 12 771
Tobias B. Johansen Medlem Moss AK tobiasbekk@gmail.com 40477934
Samy Adolfsen Medlem Oslo BK ymas88@gmail.com 93854271