Gå til innholdet

Tilskudd og støtteordninger

Norges idrettsforbund har samlet alle frister for de ulike støtte- og tilskuddsordninger som er gunstige for idrettslag for 2024.

Se hele oversikten på idrettsforbundets nettsider

Søknader om pengestøtte og støtteordninger er gode tilbud for klubber for å få inn midler.

NBF hjelper gjerne klubber med søknadsprosessen.
Send oss en henvendelse på bryting@nif.idrett.no

Vi har et arkiv med flere tidligere søknader til inspirasjon.

 

Her er noen eksempler på hvor man kan søke tilskudd:

  • Sparebankstiftelsen DNB
  • Extrastiftelsen
  • Gjensidigestiftelsen
  • Lokale aktivitetsmidler (LAM)
  • Momskompensasjon
  • ALLEMED
  • Tilskuddsportalen
  • Grasrotandelen
  • Stiftelsen DAM
  • Zukarellostiftelsen

Se flere og les mer om tilskuddsordninger på NIF sin hjemmesider: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/

Momskompensasjon

Søknad om vare- og tjenestemomskompensasjon for idrettslag, idrettsråd, særkretser/regioner og AS. Ordningens formål er å kompensere kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.

Norges idrettsforbund (NIF) administrer ordningen. Alle medlemsorganisasjonene skal forholde seg til NIF og rapportere til NIF (ikke direkte til Lotteri- og stiftelsestilsynet). 

Les mer ved å følge denne linken: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/momskompensasjon/

 

Lokale aktivitetsmidler (LAM)

Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet (KUD) spesifikt rettet mot lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom.

Målet med tilskuddsordningen er å bidra til aktivitet og deltakelse i medlemsbaserte lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom.

Les mer ved å følge denne linken: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/lokale-aktivitetsmidler-lam/