Gå til innholdet

Starte ny klubb?

Har du lyst til å starte en ny bryteklubb eller en brytegruppe i et eksisterende idrettslag? Da kan NBF bidra med informasjon og veiledning slik at du og dine venner kan starte opp raskest mulig.
Vi har laget en kort oversikt over hva som må gjøres og hvilke spørsmål dere må drøfte når det skal opprettes en klubb eller gruppe.

Ta kontakt med oss på bryting@nif.idrett.no, hvis du ønsker å starte opp.

 

Opprette en brytegruppe i et eksisterende idrettslag:  

Dersom man ønsker å opprette en gruppe i et eksisterende idrettslag, bør man kontakte idrettslaget og be om et møte, og her diskutere muligheten for opprettelse av en gruppe; hvilke planer brytegruppa har, og hvilke forpliktelser og muligheter man har gjennom å bli en del av idrettslaget.

Hvis det er enighet om å opprette en brytegruppe, anbefales det å kontakte idrettskretsen slik at man får veiledning i videre søknadsprosess. 

Idrettskretsen vil gi veiledning til opptak.
Da må det:  

– Organisasjonsplanen for hovedidrettslaget må behandles på et ordinært eller ekstraordinært årsmøte. 

– Det må utnevnes et gruppestyre som skal lede brytegruppa. Styret må betså av begge kjønn og minst være på 3 personer. 

– Søknad om opptak, samt protokoll fra årsmøtet/ekstraordinært årsmøte i hovedidrettslaget, må sendes til idrettskretsen klubben tilhører.

Stifte en bryteklubb – hvordan går jeg frem?

1. Kontakte den lokale idrettskretsen der klubben vil komme til å tilhøre.
Idrettskretsen behandler og godkjenner søknad om opptak av idrettslag i Norges Idrettsforbund og Norges Bryteforbund.

2. Stiftelsesmøte
Det må avholdes et stiftelsesmøte for å kunne opprette en klubb eller gruppe. Følgende punkter er anbefalt at gjennomføres.
A) Initiativtakerne innkaller til stiftelsesmøte
B) Se forslag til saksliste for stiftelsesmøte. Forslag til saksliste
C) På stiftelsesmøtet bør en drøfte om en ønsker å stifte et egen selvstendig bryteklubb eller om man heller skal heller søke å opprette en brytegruppe i et allerede eksisterende idrettslag.
D) Under stiftelsesmøtet må man også bli enig om klubbens navn. Navnet må være i henhold til Forskrift om navn på idrettslag
E) Stifterne må velge:
1. Styre
2. Valgkomite
3. 2 (to) revisor
Til sammen må klubben bestå av minimum 10 personer over 15 år for å fylle alle lovpålagte tillitsverv.
F) Stiftelsesmøtet må vedta de vedtekter/lover som fremgår av lovnormen for idrettslag.
G) De vedtak som blir fattet føres deretter inn i en Protokoll som skal undertegnes av de tilstedeværende.

 3. Søknad til idrettskretsen
Søknad om opptak sendes til idrettskretsen ved å fylle ut Søknadsskjema for opptak av idrettslag. Søknadskjemaet finnes nederst på denne nettsiden: Søknad om opptak. Søknaden sendes automatisk til den idrettskretsen som søker velger og det kreves i tillegg følgende vedlegg:
– Protokoll fra stiftelsesmøtet
– Vedtatt lov/vedtekter
– Medlemsliste

Idrettskretsen bruker vanligvis mellom fire til seks uker på å behandle søknaden. En grunn til dette er at søknaden blir sendt på høring til idrettsrådet og særidrettsforbundet.