Gå til innholdet

Tilskudd og støtteordninger

Søknader om pengestøtte og støtteordninger er gode tilbud for klubber for å få inn midler.

Her er noen tilbud:

  • Sparebankstiftelsen DNB
  • Extrastiftelsen
  • Gjensidigestiftelsen
  • Lokale aktivitetsmidler (LAM)
  • Momskompensasjon
  • Tilskuddsportalen
  • Grasrotandelen 

Se flere og les mer om tilskuddsordninger på NIF sin hjemmesider: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/

 

Momskompensasjon

Søknad om vare- og tjenestemomskompensasjon for idrettslag, idrettsråd, særkretser/regioner og AS. Ordningens formål er å kompensere kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.

Norges idrettsforbund (NIF) administrer ordningen. Alle medlemsorganisasjonene skal forholde seg til NIF og rapportere til NIF (ikke direkte til Lotteri- og stiftelsestilsynet). 

Les mer ved å følge denne linken: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/momskompensasjon/

 

Lokale aktivitetsmidler (LAM)

Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet (KUD) spesifikt rettet mot lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom.

Målet med tilskuddsordningen er å bidra til aktivitet og deltakelse i medlemsbaserte lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom.

Les mer ved å følge denne linken: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/lokale-aktivitetsmidler-lam/