Gå til innholdet

Komité og utvalg

Tingvalgte komitéer

Sanksjonskomitè

Sanksjonskomitè

Sanksjonsutvalget oppnevnes av styret for hver tingperiode

Valgkomité

Valgkomité

Valgkomiteens arbeid er lovregulert i NIFs lov og Lovnorm for særforbund, og i NBFs lov.

Kontroll- og konstitusjons komitéen

Kontroll- og konstitusjons komitéen

Kontrollkomiteens arbeid er lovregulert i NIFs lov og i lovnorm for særforbund vedtatt av Idrettsstyret.

Nord-Norsk brytekomité

Nord-Norsk brytekomité

Ansvarlig for samarbeidet i barents regionen

Lov- og appell komité

Lov- og appell komité

Lovkomiteen uttaler seg om lovforslag og om fortolkningsspørsmål som forbundsstyret forelegger.

Styreoppnevnte komitéer

Dommerkomitéen

Dommerkomitéen

Dommerkomitéen oppnevnes av forbundsstyret for hver tingperiode.

Ikke-olympisk komité

Ikke-olympisk komité

Ikke- olympisk komité oppnevnes av forbundsstyret for hver tingperiode.

Dommerkomitéen

Dommerkomitéen

Dommerkomitéen oppnevnes av forbundsstyret for hver tingperiode.

Ikke-olympisk komité

Ikke-olympisk komité

Ikke- olympisk komité oppnevnes av forbundsstyret for hver tingperiode.

Våre samarbeidspartnere