Gå til innholdet

2019 er på hell og også dette året er det mye å glede seg over i norsk bryting, men også naturligvis utfordringer. Utfordringene må vi takle offensivt, men først vil jeg gjerne dele med andre alt det positive som har skjedd i bryte-Norge i 2019.

Sportslige resultater

Bryting er en verdensidrett med hard satsing i mange land. For en liten brytenasjon som Norge vil medaljeseire i internasjonale turneringer henge meget høyt. Likevel hevder våre utøvere seg godt, selv om det ikke ble like stor medaljefangst i mesterskapene i 2019 som i 2018. Årets EM medaljer ble tatt av Stig Andre Berge med sitt sølv, og Nikola Milatovic med sin bronse i junior EM. Norge hevdet seg også meget godt i European Games der Iselin Solheim og Felix Baldauf sikret Norge hver sin bronsemedalje. Disse to medaljene ble Norges totale fangst under European Games, det gleder oss.(9 øvelser og 36 deltakere)

VM i Kazakhstan (som også var første kvalifiseringsstevne for OL-deltagelse) ble ikke det vi hadde håpet. Ingen klarte å kvalifisere seg til OL i første runde og vi må jobbe videre for kvalifisering i 2020. I Norges bryteforbund har vi satt oss veldig høye sportslige mål og det kan da være tøft når realitetene slår inn.

Når det er nevnt er det ikke første gang vi har bommet på et kvalifiserende mesterskap, den siste bryteren som kvalifiserte seg i et VM var Fritz Aanes i 2004. Vi har veldig stor tro på at Norge kvalifiserer brytere til OL i Tokyo gjennom i kvalifiseringene i mars og april.

Rekruttering

I NBF er vi overbevist om at bryting har et fortsatt uforløst vekstpotensial i Norge. Rekruttering er derfor en hovedoppgave både for forbund og klubber både i år og kommende år. Vi håper alle klubbene investerer i bryteskoler og nybegynner partiene. Gleden ved å se barn og unge utfolde seg på brytematta er ikke bare viktig for brytesporten, men ikke minst for barna og ungdommen selv – både for deres fysiske og mentale utvikling

Vi kan glede oss over at NBF i 2019 økte både i medlemstall, lisensbetalende utøvere og i klubber. Det må sies å være svært hyggelig, alle som har bidratt til denne veksten fortjener heder.

Vi er likevel sårbare, og skulle gjerne stått sterkere i mange kretser rundt om i landet. Dersom vi skal kunne fortsette en positiv utvikling må vi fokusere på anleggssituasjon, klubbutvikling, trenerkurs, dommerkurs og stevnesekretærkurs. Jeg vil komme tilbake til noe av dette.

NBF har hatt gjennomgang av trenerkursene vi har kjørt de siste årene og vil på nytt sette trykk på disse kursene i 2020. Vi ser det som svært viktig at vi er i stand til å lede flere trenere gjennom denne løypa. Kartlegging avdekker at antall trenere er en stor flaskehals mht kapasitet på bryteskolene.

Vi har også et tydelig potensial i å rekruttere flere voksne til bryting. Ikke minst vekst i de ikke-olympiske brytestilene kan bidra til det.

Innenfor håndbaken har det vært jobbet veldig godt i 2019. Vi ser en meget god utvikling i aktivitet, klubber og medlemmer. Norgescupen er blitt en kjempesuksess der deltakelsen er stabilt høy. Også innen sumo og sandbryting har det vært en økende aktivitet i 2019.

UWW ønsker å løfte sandbrytingen som brytestil. Under neste ungdoms OL vil sandbryting komme inn som gren. Gresk romersk er da tatt ut. Under VM i Nur-Sultan hadde UWW sammenkalt til et møte der det ble påpekt at Sandbryting vil være et satsingsområde. Vi som brytenasjon bør tenke gjennom dette.

Våre dommere gjør en kjempejobb for idretten vår, både innlands og utenlands, vi skal være stolte av deres bidrag. Vi har et sterkt behov for økt rekrutering av nye dommere for fremtiden, og oppfordrer derfor klubbene til også å tenke dommer-rekruttering i det nye året.

Brytekontoret

En god og profesjonell administrasjon er svært viktig for videre løft av brytesporten. Jeg vil gjerne minne alle om den støtten dere kan få fra kontoret med generalsekretær Morten Sandnæs og utviklings-konsulent Jon Isaksen. De jobber hver dag for en positiv utvikling av norsk bryting, og kommer gjerne ut på besøk hos den enkelte klubb.

Det er nå gått noe tid siden vi gjennomførte en full besøksrunde til alle klubber. Slike besøk vil bli prioritert i fremtiden. Oppstart av arbeid med bryte VM i Norge i 2021 har naturligvis lagt noe beslag på administrasjonens tid i 2019. Når det nå er en VM organisasjon på plass vil det igjen bli frigjort tid til dette viktige arbeidet.

I mellomtiden ønsker vi å ha trykk på våre utviklings samlinger og ber klubbene/trenerne og ikke minst utøverne prioritere disse.

Anlegg

Anleggssituasjonen i norsk bryting er veldig sammensatt. VI har praktanlegg som på Lambertseter, men også mindre gode kjellerlokaler rundt om i det ganske land. Vi registrerer med glede at det nå arbeides med nye og bedre lokaler flere steder. Det arbeides med nye lokaler for SP09 og Oslo bryteklubb som nå er inne i den offentlige «anleggs» lupen. Tilsvarende prosesser er startet opp også i andre klubber.

Dersom dere jobber med nye anlegg eller har tanker rundt dette så ta kontakt med Morten på kontoret. NBF samarbeider med de andre kampidrettene på anlegg og kan bistå klubbene opp mot det offentlige og i andre deler av prosessene på anlegg.

NM uka 2020

NM uka 2019 i Stavanger ble en suksess for grenene håndbak, sandbryting og fristil for herrer. NM for fristil herrer ble i år arrangert for første gang siden 1940-tallet. I år som i fjor er det bare å konstatere at grenene passer utmerket til konseptet, og viser seg å være svært tv og publikumsvennlige. Dette må vi ta vare på og videreutvikle. I tillegg til de nevnte grenene arrangerte vi også NM i tautrekking, med god oppslutning.

Kick off og ledermøte

Vi jobber nå hardt med å forbedre konseptet for kick off og ledermøte for 2020. Erfaringen tilsier at vi må utvikle konseptet dersom vi skal nå en målsetting om voksende deltakelse. Vi ønsker å skape en happening samtidig som det skal distribueres noe mer traurig, men nyttig informasjon. Programmet for høstens kick off forventes klart i februar/mars. Følg med dette blir spennende, sett av 11-13 september 2020.

VM 2021

Planleggingen mot VM 2021 fortsetter, og høsten 2020 vil arbeidet med å rekruttere frivillige starte for alvor. Vi håper og tror at mange av dere ønsker å bidra med deres kompetanse og vilje for å lage et minneverdig mesterskap.

Integrering

Bryting er som nevnt en verdensidrett, og en idrett for alle. NBF ønsker å satse på integrering gjennom idrett. I forbindelse med VM 2021 vil det bli kjørt et prosjekt der det vil bli fokusert på ungdom 12-18 år og hvor det i dag er mange som faller utenfor den organiserte idretten. NBF har søkt Sparebank stiftelsen om penger for å kunne gjennomføre dette prosjektet og Stiftelsen har nylig tildelt oss kr 1 850 000,- Dette vil sikre en betydelig aktivitet og vil være positivt for oss som idrett.

Til slutt vil vi ønske neste års NM arrangører lykke til med mesterskapene. Vi håper på høy kvalitet på både det sportslige og på arrangementet.

God jul og et godt nytt år!

Ørjan Wenberg

President