Gå til innholdet

Norges Bryteforbund skal arrangere VM i Oslo i 2021, og nå vil forbundet også gi et tilbud til ungdommer mellom 12-18 år som i dag faller utenfor den organiserte idretten.

Bryteforbundet vil jobbe med unge som har vist uønsket adferd og som står i fare for å havne i utenforskap. Mange av disse deltar ikke i fritidsaktiviteter og kommer fra lavinntektsfamilier.

Millionsatsing

NBF og organisasjonen Inklu vil bruke VM som døråpner til å skape engasjement i lokalmiljøene og særlig blant minoritetsbefolkningen. Forbundet vil vise hvordan bryteklubber kan utgjøre en forskjell i samfunnet. Prosjektet skal sørge for å inkludere utsatte ungdommer i et nytt miljø og målet er å rekruttere foreldrene deres som frivillige slik at også denne gruppa får et nytt nettverk.

-Bryteforbundet er veldig glade og ydmyke for at Sparebankstiftelsen DNB har valgt å støtte vårt arbeid med inkludering og integrering hvor vi skal benytte bryte-VM i Oslo 2021 som katalysator for å nå ut til grupper idretten vanligvis ikke ville ha nådd. Midlene fra stiftelsen gir oss mulighet til å starte prosjektet og gjør at det kanskje er lettere for andre instanser å også bli med, når vi nå kommer i gang, sier generalsekretær Morten Sandnæs i Norges Bryteforbund.

Sparebankstiftelsen DNB støtter prosjektet med 1 850 000 kroner.

-Alle skal få en plass i idretten

Inklu har god erfaring med å bruke erfaringskonsulenter, voksne som har hatt mange av de samme utfordringene  som målgruppen har. I samarbeid med Oslo kommune blir tre skoler og tilsammen 180 barn og ungdommer med i integreringsprosjektet.

-Vi støtter prosjektet fordi vi er opptatte av at alle skal kunne få plass i idretten, samtidig som vi støtter ulike tiltak hvor barn og ungdom møter gode forbilder og fellesskap.

Inkluderingsprosjektet til bryteforbundet vil ta tak i ungdommer som står i fare for å mangle dette, og vi tror tiltaket vil være viktig for ungdommene samtidig som det gir en modell som kan være anvendbar flere steder, sier rådgiver Steinar Sæthre i Sparebankstiftelsen DNB.

Oslo kommune er svært glad for at bryteforbundet tar samfunnsansvar og satser så bevisst på integrering.

-Jeg er veldig glad for at bryteforbundet får den ekstra støtten til å inkludere flere unge. Bryte-VM i Oslo 2021 er en fin anledning til å få med flere på laget, også dem vi vanligvis ikke når. Idrett inviterer til gode felleskap for barn og unge, og har stor betydning for tilhørighet og mestring. Da Oslo kommune ga støtte til at VM i bryting var en av grunnene at  bryteklubbene i Oslo jobber veldig bra med rekruttering. De representerer noe av det beste og mest inkluderende ved idretten i byen vår, sier byråd for kultur, idrett og frivillighet Rina Mariann Hansen.

Populær idrett blant flyktninger

Aktivitetene omfatter fysisk aktivitet, matservering, temasamtaler og oppfølging av hver enkelt. For å lykkes med målgruppen vil forbundet jobbe tett med  erfaringskonsulentene, ansatte på skolen, foreldre, ungdomsteam, politiet og andre.

Bryting er en verdensidrett med organisert aktivitet i de fleste land i verden. Spesielt er bryting en meget utbredt idrett i sørøst Europa, Tyrkia, Iran, Irak, Syria og India, faktisk er det nr. 1 idrett i 25 land i denne regionen.

Bryting er derfor en idrett svært mange av flyktningene som har kommet til Norge den senere tid kjenner godt. Brytesporten tiltrekker allerede mange som har kommet til landet og idretten betyr mye for integrering av ungdommene. Bryteforbundet og Inklu vil også være med på å styrke unge faglig, så flere på sikt fullfører skolen.