Gå til innholdet

Utvekslingsprogram gjennom Norges idrettsforbund

Søk her: https://www.idrettsforbundet.no/tema/idrettensfredskorps/sok-her/

Idrettens fredskorps er et utvekslingsprogram i regi av Norges idrettsforbund. Som idrettsfrivillig bidrar du med din idrettsfaglige kompetanse på skoler, i idrettslag, for organisasjoner og i lokalsamfunn i Zambia eller Malawi i 10 måneder. Intensjonen er å gi barn og unge i det sørlige Afrika like muligheter og tilgang til fysisk aktivitet. Søk nå!

Hvem kan søke?

Du som er mellom 20 og 30 år
Du som ønsker å jobbe med idrettsutvikling på den afrikanske grasrota
Du som ønsker å lære mer om hvordan idrett kan bidra til sosial utvikling i Afrika
Du som har lyst til å lære mer om organisasjonsarbeid og idrettsutvikling
Du som har stor interesse for idrett eller har en idrettsfaglig utdannelse
Du som har interesse for utviklingsarbeid
Du som har annen relevant erfaring eller utdannelse
Les mer: https://www.idrettsforbundet.no/tema/idrettensfredskorps

Spørsmål om Idrettens Fredskorps og utviklingssamarbeidet kan rettes til Julie Berg på 93686658 ellerjuliekarima.berg@idrettsforbundet.no.

Søknadsfristen er 15. februar 2020