Gå til innholdet

12.03.2020

Som konsekvens av behovet for tiltak mot spredning av koronavirus, avlyses sumo NM 21. mars.
Ny dato må settes til etter sommeren og dato er satt til 19. september.
Nøyaktig tid og sted vil bli offentliggjort senere