Gå til innholdet

Årets kickoff avholdes med en bankett på lørdag.
Her skal det utdeles flere tildelinger.

NBF ønsker flere tilbakemeldinger fra klubbene om nominasjonen ÅRETS TRENER.
Kom med en begrunnelse på hvorfor nettopp deres klubbtrener bør få tildelingen.

Siste frist for innsending er 19. August kl 09:00.

Utfyldende svar kan sendes til:
jon.isaksen@nif.idrett.no