Gå til innholdet

Amalie Iuel, Maren Lundby og Grace Bullen blir ambassadører for Like Muligheter.

Med verdiprosjektet Like Muligheter går utøvere, særforbund og samarbeidspartnere sammen for å sikre jenter like gode rammebetingelser som gutter i idretten.

Vi er stolte over å være Like Muligheter-ambassadører. Dette er et godt og viktig initiativ og det er positivt at flere krefter går sammen for å utjevne forskjellene i idretten, sier Amalie Iuel, Maren Lundby og Grace Bullen.

Ambassadørene vil som en del av Like Muligheter delta på grasrotaktiviteter, klubbesøk og seminarer. I tillegg vil de fronte temaet gjennom kampanjer og i sosiale medier.

Vi er ett av verdens mest likestilte land. Da må også idretten gi samme muligheter til kvinner som til menn. Som både idretts- og likestillingsminister stiller jeg sterke forventninger til idretten om å levere på likestilling. Det innebærer også at sponsorer motiveres og «pushes» til å sponse kvinnelige idrettsutøvere på lik linje med herreidretten. Jeg vil rette en stor takk til dere som står bak dette initiativet, som sammen med andre prosjekter trekker i riktig retning, sier kultur – og likestillingsminister Abid Raja.

LO, Coop og Thon blir samarbeidspartnere, og sammen med Norges Friidrettsforbund, Norges Skiforbund og Norges Bryteforbund håper de Like Muligheter skal utjevne forskjellene i idretten.

Vi ønsker å bidra til at jenter og kvinner i bredde- og toppidretten får like muligheter som gutta til å drive med idretten sin. Målet er at Like Muligheter er starten på en nasjonal dugnad som skal bidra til økt satsing på jenter i alle idretter, sier LO-leder Hans Christian Gabrielsen, viseadministrerende direktør Gøril Joys Johnsen i Coop og konserndirektør Morten Thorvaldsen i Thon Hotels.

De tre neste årene vil de støtte prosjektet økonomisk, og særforbundene og utøvernes klubber skal bruke de øremerkede midlene på tiltak rettet mot jenter.

Som en del av verdiprosjektet setter særforbundene og en styringsgruppe seg også konkrete mål som f.eks like treningsfasiliteter, støtteapparat og konkurransemuligheter for jenter som gutter. Særforbundene vil jobbe med rekruttering og har mål om flere kvinnelige ledere og trenere i idretten.

Bryteforbundet spisser nå satsingen for jentene og lager et sentralisert landslagstilbud for jentene i Oslo. Midlene fra Like Muligheter prosjektet bidrar til å gi satsingen en god plattform for å videreutvikle brytesporten for jenter i Norge, sier generalsekretær Morten Sandnæs i Norges Bryteforbund.

Også Norges Skiforbund og Norges Friidrettsforbund har konkrete mål klare.

Vi har en klar ambisjon om at hoppjentene skal få hoppe i de samme bakkene som gutta, få like bra konkurransetilbud og vi vil rekruttere flere jenter til å starte med skihopping, sier sportssjef for hopplandslaget Clas Brede Bråthen.

Vi vil jobbe med konkrete tiltak for å få flere kvinnelige trenere enn vi har i dag, og få fram flere kvinnelige utøvere i de fremtidige elitetroppene, sier generalsekretær Kjetil Hildeskor i Norges Friidrettsforbund.

Særforbundene vil sammen med Norges Idrettsforbund jobbe overfor myndighetene og de internasjonale idrettsorganisasjonene med å bedre rammebetingelsene for jentene i idretten.