Gå til innholdet

SØKNADSDOKUMENT FOR «GULLSTIPENDET 2021»

Bakgrunn

Norske Olympiavinneres klubb, «Gullklubben», ble etablert i 1986 og består av samtlige norske, nålevende gullvinnere av De olympiske leker (sommer og vinter). Formålet med Gullklubben er «å fremme den olympiske idé og arbeide for norsk olympisk deltakelse”, samt ivareta den sosiale kontakten mellom de norske OL-vinnerne.

Som en konsekvens av formålsparagrafen, startet Gullklubben et inntektsbringende prosjekt i kjølvannet av De olympiske leker på Lillehammer i 1994. Resultatet av dette initiativet ble opprettelsen av et fond som senere fikk navnet «Gullfondet».

Målet med Gullfondet er å bidra til at yngre idrettsutøvere, prosjekter eller klubber i olympiske grener skal få forholdene tilrettelagt slik at det er mulig å videreutvikle seg innen sin idrett. Dette gjøres gjennom en stipendordning som har fått navnet «Gullstipendet».

Gullstipendet skal være en inspirasjonskilde for mottakerne og gi unge utøvere økt motivasjon til å satse videre mot sine langsiktige mål, men uten at tildelingen skal skape et stort forventningspress og dermed stå i fare for å virke mot sin hensikt. Gullstipendet ble første gang utdelt i 1997, og deles inn i to hovedelementer:

A) Gullstipendet

Stipendvinneren(e) mottar et stipend på kr 25 000.

B) Treningsopphold på Olympiatoppen, Sognsvann i Oslo:

Stipendvinneren(e) får et opphold på Olympiatoppen med tre-fire dagers varighet. Et eget treningsprogram og veiledning legges opp i henhold til den disiplin og de behov den enkelte utøver måtte ha.

Les mer om stipender her 2021 Gullklubbens Gullstipend, Retnigslinjer for søknad

 

Link til søknadsskjema finner du her (søknadsfrist 26. februar) https://surveys.enalyzer.com/survey/linkindex?pid=gug7ah4r