Gå til innholdet

Formålet med tilskuddsordningen er å skape varig økt deltakelse gjennom tilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak knyttet til idrett og fysisk aktivitet. Det kan gis tilskudd til prosjekter eller engangsutgifter.

Økt deltakelse forutsetter arbeid mot sosiale og kulturelle barrierer, arbeid for deltakelse blant personer med funksjonsnedsettelse, arbeid for kjønnsbalanse og likestilling, og arbeid mot rasisme, diskriminering og hets. Idrett og fysisk aktivitet kan være både organisert idrett og egenorganisert idrett og fysisk aktivitet, for eksempel friluftsliv.

Søknadsfristen er 13. juni kl. 13.00.

Gå til søknadssiden her:

Søk tilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak