Gå til innholdet

Dagens bryt grenser – utfordring

 

I dagens bryt grenser-utfordring presenteres morsomme utfordringer elevene kan prøve ut for å inspirere til økt aktivitet.

Læreren presenterer dagens utfordring på slutten av dagens første skoletime. Da vet elevene tidlig hvilken øvelse de kan øve på.

Alle utfordringene kommer med flere utfordringsnivåer, slik at alle kan oppleve mestring og tilfredsstillende utfordringer.

 

Tips til lærere:

  • Motiver elevene til å prøve dagens utfordring i friminuttene
  • Hjelp til og forklar hvis noen elever ikke helt forstår
  • Spør elevene om dagens øvelse var morsom
  • Vis interesse i om alle elevene fikk mestring i øvelsen. Hvilket nivå de klarte, om de ble bedre etterhvert

Uke 30

Uke 31

Uke 32