Gå til innholdet

Armlenke

1 eller 2 personer starter som utkastere. Gruppa ligger på magen på matta og hver person kobler armene rundt hverandres armer i en stor sirkel.

Oppgaven til gruppa går ut på å holde fast lenken.
Utkasterne går rundt og tar tak i en person og forsøker å
dra personen ut av lenken.
Etter at en person et trukket ut av lenken har denne personen også blitt en utkaster.
 

Tidsramme:
Øvelsen er ferdig når kun én person gjenstår. Øvelsen t
ar ofte ca. 4-8 minutter. Deretter kan man ha samme kamp men bytte personer som starter “ute”.

Vanskelighetsgrad: Lett | Fokus: Koordinasjon

Illustrasjonsfilm

Samarbeidspartnere