Gå til innholdet

Utstyr

Søknad om aktivitetshjelpemidler

Personer som har behov for aktivitetshjelpemidler for å bedrive idretten sin, kan søke om utlån av utstyr via hjelpemiddelsentralen i eget fylke. Dette innebærer at hjelpemiddelet lånes i den perioden hvor det er behov. Når det ikke lenger er behov, leveres hjelpemiddelet tilbake. 

Det skal søkes på eget søknadsskjema: ”Søknad om varig utlån”. Skjemaet kan du få hos kommuneergoterapeuten,  på det lokale NAV-kontoret, hjelpemiddelsentralen eller finne på nett; www.nav.no.

På nettadressen vil du også finne aktuelle hjelpeskjemaer. Søknaden skal sendes hjelpemiddelsentralen i hjemfylket.

Søknaden skal begrunnes, og ergoterapeut eller fysioterapeut i hjemkommunen kan kontaktes for å få hjelp til dette.

Hjelpemiddelsentralen har utarbeidet hjelpeskjemaer/ målskjemaer for enkelte hjelpemidler, og disse må følge søknaden. Fullstendige og godt utfylte søknader bidrar til kortere behandlingstid
Les mer i veileder aktivitetshjelpemidler fra Beitostølen Helsesportsenter 

Hvilket utstyr egner seg best for meg?

Hvilket utstyr som passer best beror på type og grad av funksjonshemning og hva bruksområdet for dette er.
Under linkene over gir vi noen generelle råd om hvilket utstyr vi mener egner seg best for ulike typer funksjonshemninger.
Det er uansett viktig å huske på at det er du som skal føle deg komfortabel med utstyret og at du får et utstyr som er egnet til ditt bruk.
Vi anbefaler at du bruker litt tid på å finne riktig utstyr. Test ut ulike typer utstyr der dette er mulig for å selv kjenne på eventuelle forskjeller. Ikke alle hjelpemiddelfirma har alle typer utstyr, så ta gjerne kontakt med flere før du bestemmer deg.  Snakk gjerne med andre brukere og få deres erfaringer med utstyret.

Aktivitetshjelpemiddelfirma

Klassifisering i paraidrett

Hvem kan delta og klassifiseres?
Hvordan gjennomføres klassifiseringen i paraidrett?
Systemer og klasser i paraidrett
Endring av klasse i paraidrett