Gå til innholdet

NBFs Ferdighetsmerker

Ferdighetsmerkene til NBF er et virkemiddel for klubber og trenere, for å skape samhold og idrettsglede blandt medlemmene sine.
Her kan man lage en oppvisning i klubben hvor man går i gjennom kriteriene på de ulike plakatene, og deretter utdeler ferdighetsmerkene.

Plakatene er gratis for alle klubber.
Merkene kan kjøpes hos NBF.

Ta kontakt med
Jon.isaksen@nif.idrett.no

Våre sponsorer