Gå til innholdet

Breddekomité

Navn Klubb Telefon E-post
Sigmund Wideberg Leder Kolbotn IL 91817968 sigmundwiderberg@hotmail.no
Kamilla Mogstad Medlem Urædd bk 48295361 km-mogstad@live.no
Christian Andresen Medlem Halden Ak 97434735 christianandresen7@gmail.com
Marion Bye Medlem Ak45 48303526 Maribye@live.no
Gunn Rita Boine Medlem Tana 948 84 397 gunn_ritaboine@hotmail.com
Karin A Boine Medlem Tana 99330480 Karin.boine@hotmail.com