Gå til innholdet

Lov- og Apellkomitéen

Lov og appell komiteen velges på forbundstinget og skal avgi uttalelser om innkomne lov og konkurransereglements forslag og om fortolkningsspørsmål. Lovkomitéen skal bidra til at alle lov- og regelverk holdes oppdaterte. Lovkomiteen kan selv fremme lovforslag. Idrettstinget vedtar NIFs lov og NIF foretar lovrevidering i etterkant av Idrettstinget.

Ove Gundersen Leder Kolbotn IL ove@mattekanten.no 982 10 272
Anette Kure Medlem T&IL National anette kure anettekure69@gmail.com 959 17 876
Stine Jeanette Christensen Medlem Torp IL stinechristensen@msn.com 941 67 400
Bernt Thoresen Medlem Kristiansand BK bernt.thoresen@norclub.com 408 71 764
Stein Bækkelund Medlem Molde AK stein.baekkelund@molde-atletklubb.no 412 10 924
Jørgen Johansson Varamedlem Sportsklubben 09 jorg.joh@online.no 905 41 710
Bjørn Korsnes Varamedlem Ålesund BK bjoern.m.korsnes@wilhelmsen.com 911 56 378