Gå til innholdet

Da var den første samlingen for fristil menn på Kolbotn ferdig. Det deltok til sammen 14 stykker på samlingen, i tillegg var Othelie og Sofia med på mange av øktene.

Vi gjennomførte i alt 5 økter, med en kombinasjon av teknikk både oppe og nede og sparring. Startet fredagstreningen med kamper for å se nivået på guttene. Første økten lørdag hadde vi fokus på benangrep fra stående, etterfulgt av kamper med fokus på disse. Ettermiddagsøkten ble brukt til teknikk på beina i parterre, etterfulgt av kamper i parterre med fokus på teknikkene vi gikk igjennom. Søndags morgen hadde vi kamper med ekstra fokus på å bruke teknikkene vi gjennomgikk på løardagen. Siste økt søndag gikk vi gjennom flere teknikker i stående.

Formålet med samlingen:

Samling for alle som er interessert i å prøve å trene seg opp til et eventuelt uttak til VM fristil menn 2021 i Oslo. Som vertsnasjon har vi mulighet til å stille med utøvere i alle kategorier også fristil menn, derfor oppfordret vi alle som er interessert til å eventuelt klare å kvalifisere seg til uttak til VM fristil menn i Oslo til å delta på denne samlingen.

Informasjon som ble gitt:

NBF har i sin langtidsplan vedtatt at vi på sikt skal forsøke å bygge opp et landslag for fristil menn. Man må være norsk statsborger og medlem av en klubb. Dette «prosjektet» må utøver klubb finansiere selv. NBF tar ut utøvere som NBF har dokumentert plassmulighet. Det er NBF som vurderer resultater, og for å bli vurdert til uttak må en dokumentere topp resultater i den vektklassen man skal delta på i et eventuelt mesterskap. At det vil bli gjort en vurdering av resultater og kvalitet på eventuelt stevne som er avgjørende for uttak, men at det ikke er en garanti.

Det var litt ulikt nivå på de som var på samlingen, så for noen så ble det terping på teknikk de allerede kunne, for andre ble det masse nytt. Ali, Sofia og Othelie var gode hjelpere og hjalp til å veilede de de sparret mot undervegs. God stemning på guttene og jentene hele helgen.

Oppfordrer alle klubber som har utøvere som ønsker å satse fram mot VM fristil menn i Oslo 2021 til å samarbeide godt for å videreutvikle utøverne sine i deres satsing.