Gå til innholdet

Informasjon gjeldende mesterskap

NBFs styre hadde på styremøte onsdag oppe til vurdering hva man skal gjøre med tanke på gjennomføring av det utsatte NM for ungdom og junior. Styret mener at det på nåværende tidspunkt er for tidlig å ta stilling til om og eventuelt når mesterskapet igjen kan...

Status VM Oslo 2021

Gitt situasjonen verden er i nå, flytting av OL etc, ser vi det kan være et behov for å oppdatere i forhold til hva som skjer med VM i Oslo 2021. 33 idretter skal arrangere mesterskap i 2021 som blir påvirket av flyttingen av OL. Bryte VM er et av disse mesterskapene....