Gå til innholdet

Søke stevner 2024/2025

På https://bryting.no/brytegrener/bryting/terminliste-kalender/ ligger terminliste for 2024 med stevner som er lagt inn i Isonen. På denne siden ligger også aktivitetslisten for 2024. Vi ser at flere tradisjonelle norske stevner ikke er meldt inn for 2024. De vil bli...

Lisens 2024

Ny lisensperiode for resten av 2023 og hele 2024 er opprettet. Vi ser at det er en del flere skader og dermed kostnader de siste årene. Lisensbeløpet er derfor justert noe opp i alle kategorier. Ber alle om å være nøye på å løse lisens. Lisensen inneholder en...