Gå til innholdet

Under årets Ski Bryte Cup ble Ronny Sigde tildelt NBF sin Fortjenestemedalje.

Ronny fikk utdelt heders beviset av Generalsekretær Morten Sandnæs og fikk dette etter lang, tro og uegennyttig innsats for brytesporten på klubb, krets og forbundsnivå. Vi gratulerer.