Gå til innholdet

Dato: 10. Mars 2020

NBF og idretten forholder seg til de generelle rådene fra folkehelseinstituttet. Utgangspunktet for idretten er at man ønsker å legge til rette for at man skal kunne gjennomføre idrettsaktivitet.

I tråd med de generelle rådene har Kirkenes AK dialog med den lokale smittevernlegen. Sør-Varanger kommune har følgende utgangspunkt:

«Hvis noen aktører skal arrangere et større arrangement så har de selv et ansvar for å følge med på retningslinjer og informasjon fra FHI.no. Situasjonen endrer seg fra dag til dag. Per i dag så er det ikke gitt noen spesielle råd eller anbefalinger med tanke på å avlyse idrettsarrangementer eller andre arrangementer. Det er avlyst arrangementer rundt i landet på bakgrunn av individuelle vurderinger fra enkeltkommuner. Sør-Varanger kommune har i dag IKKE en slik vurdering. Folk med symptomer på luftveisinfeksjon (feber, brystsmerter, pustebesvær og hoste) anbefales å holde seg unna idrett og idrettsarrangementer som en føre-var-regel.

Det anbefales at man begrenser tilskuere på innendørsarrangementer.»

I dialog med smittevernlegen i Sør-Varanger, er det pr nå ingen begrensninger på arrangementet, men følgende tiltak gjøres:

  • Det er viktig at folk følger god hoste- og håndhygiene
  • Det legges opp til økt renhold av matter
  • Folk med symptomer på luftveisinfeksjon (feber, brystsmerter, pustebesvær og hoste) bør ikke delta og holde seg unna idrettsarena
  • De som har vært i særlige rammede områder og således skal være i karantene skal overholde karantene.

Personlig ansvar:

Alle deltagere, trenere, funksjonærer og publikum har ett selvstendig ansvar i forhold til hygiene, og det å ikke reise eller delta hvis man opplever symptomer på luftveisinfeksjon.

Arrangørklubb sammen med smittevernlege vil være i dialog utover uken, med tanke på om situasjonen endrer seg.

Her er FHIs råd: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved–store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/