Gå til innholdet

Styret i NBF har i dag kl 1000 hatt et ekstraordinært styremøte hvor corona situasjonen og NM til helgen har vært tema.

Vi har hatt dialog med lokal arrangør og med lokal smittevernlege. I henhold til FHIs retningslinjer for arrangement har det vært gjennomført en risikovurdering fra arrangør og NBF. 

På bakgrunn av risikovurderingen og det siste døgns endringer i situasjonen har smittevernlegen kommet med følgende konklusjon:

«Risikovurderingen alene gir ikke entydig indikasjon på at arrangementet skal avlyses, dette pga « nei» i de første 4 punkt.En individuell vurdering med bakgrunn i de øvrige punkt , med spesielt fokus på manglende toalett-og håndhygienefasiliteter , samt «fysisk» kontaktsport og trangt på tilskuerplasser tilsier dog at det vil være fornuftig å avlyse. Smittevernsituasjonen skal ses i kombinasjon med kommunens beredskap og logistikk i tilfelle noen ( utøver, tilreisende deltaker blir syk). Vi er en liten kommune med begrensede helseressurser og pålegges karantene eller isolasjon kan det bli krevende og dyrt på hotell. Eneste reisevei hjem vil for mange være fly. Smittevernlege og fungerende kommuneoverlege er samstemte i anbefaling om å avlyse/utsette arrangementer»

Styret i NBF har hele tiden villet forholde seg til de råd som til en hver tid er gjeldene, og har dermed besluttet at NM til helgen er avlyst i tråd med smittevernlegens anbefaling. 

På nåværende tidspunkt er det for tidlig å vurdere om og på hvilket tidspunkt mesterskapet kan gjennomføres og hvilke konsekvenser dette får videre. 

Styret og forbundet vil følge med på situasjonen fortløpende, og vil vurdere annen aktivitet i regi av forbundet underveis i forløpet. I henhold til retningslinjene anbefaler forbundet at alle lokale arrangement også vurderes fortløpende i dialog med lokale myndigheter, og at man følger de generelle retningslinjene fra FHI.

Kontakt: Morten Sandnæs 416 66 651  morten.sandnaes@nif.idrett.no