Gå til innholdet

NBFs styre hadde på styremøte 1. april oppe til vurdering hva man skal gjøre med tanke på gjennomføring av det utsatte NM for ungdom og junior. Styret mener at det på nåværende tidspunkt er for tidlig å ta stilling til om og eventuelt når mesterskapet igjen kan terminfestes. NBF vil gjøre en vurdering av dette på nytt i slutten av mai, hvis man på det tidspunktet har en bedre situasjonsforståelse av koronaepedemien. 

Norske myndigheter har foreløpig sagt at det ikke skal arrangeres arrangementer frem til 15. juni, og at de vil komme med mer informasjon om veien videre 1. mai.

UWW har informert om at OL kvalifiseringer vil planlegges i tilsvarende periode som de skulle vært i 2020, altså på våren 2021. Datoer er ikke satt enda.

UWW har sagt at ingen mesterskap vil gjennomføres frem til 30. juni. Det vil si at både ungdom og junior EM er utsatt. Det arbeides fra UWW sin side med mulige nye datoer høsten 2020. UWW vil fortløpende vurdere arrangementer etter 30. juni og komme med informasjon om disse.

De nordiske forbundene skal også i slutten av mai, gjennomføre en felles vurdering av om og eventuelt når nordisk mesterskap for henholdsvis ungdom, junior og senior skal terminfestes igjen.