Gå til innholdet

NBF har gleden av å presentere utviklingstrappen i bryting som vi har fått ferdigstilt i denne perioden.

Dette er slik NBF ser for seg totalbildet av den brytespesifikke utviklingen.
Her blir det lagt særlig vekt på mestringsutvikling og utvikling ut fra utøvernes eget potensial.

Bakgrunnen for modellen er å:
– kunne tilby en rettesnor og et verktøy i utviklingsarbeidet.
– hjelpe utøvere å utvikle sitt fulle potensiale og ha en livslang glede av idretten.
– tilgjengeliggjøre informasjon om helheten i utviklingsprosessen.

Vi har tro på at dette vil være en nøkkelfaktor for utvikling av morgendagens utøvere.

Vi har laget en introduksjonsvideo til modellen som forklarer litt om oppsettet i modellen.

Gå inn på linken:

Utviklingstrapp bryting

Vi håper dere holder ut i denne perioden og håper at vi snart er i gang med aktivitet ute i klubbene igjen.