Gå til innholdet

Det er igangsatt er arbeid for å se på hvordan vi kan gjennomføre stevner for utøvere under 19 år fremover. Det er gjennomført et møte med flere klubber som har planlagte stevner fremover, hvor NBF har mottatt mange gode innspill. Vi tar med oss dette videre, og har igangsatt arbeidet med å komme frem til en modell som der vi kan få til stevner samtidig som vi ivaretar hensynet til smittevern.

I prosessen videre vil både dommere og stevnesekretærer være involvert for å belyse dette fra alle sider, i tillegg til klubbene som allerede har bidratt med god innsikt.

I mellomtiden henstiller NBF til at alle klubber fortsetter sitt gode arbeid med treninger i klubb, frem til vi er klare for å gjennomføre stevner igjen.