Gå til innholdet

INFORMASJON TIL DELTAKERE 
Redd Barna jobber over hele verden for at barn skal få oppfylt sine rettigheter. Vi er glade for å invitere deg til å delta i vår undersøkelse om barn og unge med nedsatt funksjonsevne sine erfaringer fra fritidsarenaen. Det vil ta ca. 5 minutter å svare på undersøkelsen. 

ALLE barn har rett til lek og fritid, men mange barn og unge blir utestengt eller ikke får drive med det de selv ønsker eller være sammen med vennene sine. Det er skikkelig urettferdig! Barn og unge har ulike typer funksjonsevne, men like mye rett til å delta i fritidsaktiviteter. I dette prosjektet skal Redd Barna undersøke hvordan dere som er barn og ungdommer med nedsatt funksjonsevne opplever å delta i fritidsaktiviteter. Dere som blir invitert til å svare på denne undersøkelsen, er barn og ungdommer med ulike funksjonsnedsettelser.

Hvis du er over 18 år, er det fint om du tenker tilbake fra da du gikk på barneskolen, ungdomskolen og  videregående skole når du svarer på spørsmålene. Vi vil gjerne høre om dine historier som gjorde det enklere eller vanskeligere for deg å delta i fritidsaktiviteter. Vi ønsker også å finne ut hva du synes er fint og hva du synes er dumt og hvordan vi kan skape en fritid som er bra for alle barn og unge. Vi vil gjerne høre om dine erfaringer!

Du velger selv hvilke spørsmål du vil svare på og hvor mye du vil fortelle. Din deltakelse vil være anonymt, det betyr at andre ikke vil få vite at du har svart på denne undersøkelsen. Redd Barna vil bruke svarene fra deg sammen med svarene fra andre barn og unge til å lage en rapport. I denne rapporten skal ingen kunne kjenne igjen hvem som har svart hva. Det er prosjektleder Martine Eliasson som tar imot svarene fra deg og de andre. Hun vil passe på at de ikke blir delt med andre enn Redd Barnas prosjektgruppe på tre personer. Prosjektleder vil slette svarene fra deg så fort hun har laget rapporten. Rapporten skal Redd Barna dele med ulike unge og voksne som trenger å lære av erfaringene og meningene til barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Vi vil bruke den i en stor, nasjonal kampanje om rett til lek og fritid, utenforskap og diskriminering i 2021.

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.CoreRespondentCollectLinkAnonymous