Gå til innholdet

Sportssjef har bedt om et mandat fra styret i NBF for å etablere en ressursgruppe rundt kvinnebrytingen, som skal være en viktig sparringspartner sammen med Olympiatoppen for å stake ut riktig kurs i etableringen av en ny sportslig strategi, som skal understøtte NBFs langtidsstrategi.

Strategiens grunnpilarer som skal gi retning er:

 • Hvorfor ønsker vi å løfte norsk kvinnebryting?
 • Hvordan skal vi løfte norsk kvinnebryting?
 • Hva skal vi gjøre for å løfte norsk kvinnebryting?

Gruppen er bredt sammensatt av trenere, ledere og tidligere utøvere, samt Olympiatoppen, og består av følgende personer:

 • Lene Aanes
 • Gudrun Høie
 • Lisa Schei Blikeng
 • Sofia Aak
 • Jørn Melum
 • Britt Eli Pedersen (styrerepresentant)
 • Erling Strand (Olympiatoppen)
 • Erik Rønstad (sportssjef)

Gruppen hadde sitt første infomøte på Teams tirsdag 15. mars. Ressursgruppens «funn» vil bli presentert på NBFs ledermøte i juni, i forbindelse med tinget.