Gå til innholdet

På grunn av Covid restriksjoner måtte senior NM 2022 bli utsatt fra 29 januar 2022. Det har vært noe utfordrende å finne ny dato for arrangementet. Styret i NBF er opptatt av at flest mulig av begge kjønn skal kunne delta på NM, samtidig unngå å ødelegge for deltagelse og forberedelse til internasjonale stevner for våre landslagsutøvere.  Styret er også opptatt av å tilfredsstille kravene som ligger i forhold til å kunne dele ut kongepokalene.  

På tidligere styremøte ble det besluttet at NM flyttes til 21. mai 2022. I og med at Fredrikstad BK Atlas var satt opp som arrangør av årets senior NM, ble de forespurt om denne dato. I og med at de ikke kunne påta seg å arrangere denne dato har styret brukt noe tid på å finne ny arrangør for NM senior 2022.  Fauske AK har nå har sagt ja til å arrangere, selv med relativt kort varsel og tid til forberedelse. Etter en helthetlig vurdering av ulike datoer og andre muligheter har styret tatt en endelig beslutning om at NM arrangeres i Fauske 21. mai 2022.

Styret er også glade for at Fredrikstad BK Atlas ønsker å arrangere senior NM 2023 isteden og dette arrangementet er derfor tildelt dem.